Impresum

Impresum

Odgovoran za sadržaj prema § 18 Abs. 2 MStV Savezne Republike Njemačke:

Sebastian Hoblaj
97877 Wertheim
Deutschland

E-mail: kontakt(at)bogumili.rs

Rešavanje sporova u EU

U skladu sa uredbom o online rešavanju sporova na području zaštite potrošača (Uredba ODR-a) želimo vas obavestiti o platformi za rešavanje online sporova (OS platforma).

Potrošači imaju mogućnost da podnesu pritužbe na internetsku platformu za rešavanje sporova Evropske komisije na http://ec.europa.eu/odr?tid=321868291. Podatke potrebne za kontakt možete pronaći gore u našem impresumu.

Međutim, želimo da istaknemo da nismo voljni niti dužni sudelovati u postupku rešavanja sporova pred subjektom za rešavanje potrošačkih sporova.

Odgovornost za sadržaj ove web stranice

Konstantno razvijamo sadržaj ove web stranice i nastojimo da pružimo tačne i aktuelne informacije. Nažalost, ne možemo prihvatiti odgovornost za tačnost svih sadržaja na ovoj web stranici, posebno za one koje pružaju treće strane. Kao davaoci usluga, nismo dužni da pratimo informacije koje prenosite ili pohranjujete, ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti.

Naše obveze uklanjanja informacija ili blokiranja korištenja informacija u skladu sa opštim zakonima na osnovu sudskih i službenih naloga ostaju nepromenjene, čak i ako nismo odgovorni.

Ako primetite problematičan ili nezakonit sadržaj, odmah nas kontaktirajte kako bismo mogli ukloniti nezakonit sadržaj. Kontakt podatke možete pronaći u impresumu.

Odgovornost za poveznice na ovoj web stranici

Naša web stranica sadrži veze za druge web stranice za čiji sadržaj nismo odgovorni.
Ne snosimo odgovornost za povezane web stranice jer nismo imali saznanja o nezakonitim aktivnostima, nismo primetili takve nezakonite radnje, odmah bismo uklonili linkove, ako bismo saznali za nezakonite aktivnosti.

Ako primetite nezakonite poveznice na našoj web stranici, kontaktirajte nas. Kontakt podatke možete pronaći u impresumu.

Obavest o autorskim pravima

Svi sadržaji ove web stranice (slike, fotografije, tekstovi, video zapisi) podležu autorskim pravima. Pitajte nas pre nego što distribuirate, reprodukujete ili iskorištavate sadržaj ove web stranice; na primer, ponovo ga objavite na drugim web stranicama. Ako je potrebno zakonski ćemo goniti neovlašteno korištenje delova sadržaja na našoj stranici.

Ako na ovoj web stranici pronađete sadržaj koji krši zakon o autorskim pravima, molimo kontaktirajte nas.

Slikovna dokumentacija

Slike, fotografije i grafike na ovoj web stranici zaštićene su autorskim pravima.

Prava na slike pripadaju fotografima i tvrtkama navedenim na odgovarajućim podstranicama.

Svi tekstovi su zaštićeni autorskim pravima.